Needles

Products

Prym Double Needle
Code: 152916
Prym Double Needle
Code: 152911
5 Prym Universal Standard..
Code: 152410
5 Prym Leather-Point Needles
Code: 152449
Prym Double Needle
Code: 152910
10 Jersey, Universal, Leather
Code: 152101
5 Prym Universal Round Shank
Code: 152205
5 Prym Jersey Needles
Code: 152233
10 Prym Round Shank Needles
Code: 152284
10 Prym Round Shank Needles
Code: 152283
10 Prym Round Shank Needles
Code: 152286
10 Prym Round Shank Needles
Code: 152285
10 Prym Flat Shank Needles
Code: 152292
10 Prym Flat Shank Needles
Code: 152295
10 Prym Flat Shank Needles
Code: 152291
10 Prym Flat Shank Needles
Code: 151300
10 Prym Flat Shank Needles
Code: 151451
5 Prym Flat Shank Needles
Code: 151565
5 Prym Flat Shank Needles
Code: 151564
5 Prym Flat Shank Needles
Code: 151563
5 Prym Flat Shank Needles
Code: 151304
5 Prym Standard Needles
Code: 152139
5 Prym Standard Needles
Code: 152138
5 Prym Universal Standard..
Code: 152411